Ana içeriğe atla

"Yahu Ustaoğlu Emre bir şeylerle uğraşıyorsun ama da bi anlat, yazsana şunları kardeşim" Derlemesidir. 1- Genel Özet


Zaman zaman karşılaşıyorum bu soruyla ve etkin bir çözüm üretmek için bir yazı yazmalıyım ve soranlara da "Kardeşim bu linkten okuyabilirsiniz." diyebilmek için böyle bir girişimde bulundum.
Bu bir yazı dizisi olacak.

Bu yazıda sadece platformların genel bir haritasını çizmeye çalışacağım.
Gerekli linkleri vereceğim ve genel özetler geçmeye çalışacağım.
Ardından önümüzdeki günlerde hepsini teker teker tanıtacağım.

Bu bir kendini anlatma değil, bütün Genç arkadaşlarım (hepimiz) için olan bu platformlardan haberdar olunsun diye yazılmıştır.
Baştan söyleyeyim de "Aman be kardeşim adam kendini anlatmış denilmesin diye" bu bir  "Önleyici Bakım"dır. (Bu kültür de makina mühendisliğinden geliyor orası ayrı)


 1. Habitat Kalkınma
 2. BBBÖ
 3. Uluslar Arası Genç Liderler Akademisi
 4. Uluslar Arası Girişimcilik Merkezi
 5. Paramı Yönetebiliyorum
 6. Geleceğini Şimdi Yönet
 7. Ulusal Gençlik Parlamentosu
 8. İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi 
 9. İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Doğal Yaşam ve Çevre Çalışma Grubu
Teker teker genel bir tanıtım ardından gerekli linkler şeklinde hızlıca geçeceğiz bu derlememizi.
Şimdi video zamanı.

"Gençliğinize değer verin ve 4 dakika 17 saniyelik bu videoyu izleyin." derim.
 (Bundan sonra iletişeceklerimiz daha bir anlamlanır.)

 1. Habitat Kalkınma

  Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyen Habitat, 1995 yılında Kopenhagen Sosyal Kalkınma zirvesinde ve Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için biraraya gelen aktivistler tarafından kuruldu. İlk kuruluş Vizyonu Dünyanın bir ucundaki bir gençle Türkiye'nin bir ucundaki genç arasında iletişim köprüsü kurmak olan  Habitat bu vizyon doğrultusunda gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklarını kurmak için bir çok proje ve program geliştirdi.


  Habitat, sürdürülebilir kalkınma için gençlerin toplumsal hayata ve karar alma mekanizmalarına etkin katılımını amaçlar.

  http://habitatkalkinma.org/biz-kimiz/habitat/
  ( Bütün siteyi taramanızı dilerim.)

  Programlarımız
  Habitat oluşturduğu mekanizmalar ile gençlerin örgütlenerek yerel ve ulusal düzeyde karar alma süreçlerine katılımını destekliyor. Katılım ve yönetişim odağında 1997 yılından bu yana Türkiye Yerel Gündem 21 Programı’nın Gençlik Çalışmalarını yürüten Habitat, bu program bünyesinde birçok yerel ve ulusal mekanizmanın kurulmasını sağladı.

  http://habitatkalkinma.org/ne-yapiyoruz/programlarimiz/
  ( Buradan teker teker inceleyebilirsiniz.)

  Twitter
  https://twitter.com/habitatkalkinma

  Facebook
  https://www.facebook.com/habitatkalkinma?fref=ts


 2. BBBÖ

  Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor adıyla da bilinen “Türkiye’de e-Yönetişimin Gelişimi için Gençlerin Yetkin Kılınması Projesi” 2005 yılında, bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olarak TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Microsoft ve Habitat için Gençlik Derneği ortaklığında başlatılmıştır.
  Türkiye’nin Bilgi Toplumu’na dönüşüm sürecini hızlandırmayı hedefleyen Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi özellikle sosyal imkanları kısıtlı genç, kadın, çocuk ve engelli bireylerin, bilgi ve iletişim teknolojileri konularında kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olarak hayata geçirilmiştir.


  Proje, Ulusal Gençlik Parlamentosu, Kent Konseyleri Gençlik, Kadın ve Engelliler Meclisleri ve yerel yönetimler ortaklığında, 78 il ve 129 kentteki 1052 genç gönüllü eğitmeni, 50 master eğitmeni ve yüzlerce genç gönüllünün katkısı ile yürütülmektedir. 2005 yılından bu yana, 130.000 kişiye Windows Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), sayısal yaşam ve internet güvenliği, web tasarımı ve yazılım geliştirme eğitimleri  ulaştırılmıştır. Projenin yararlanıcıları arasında dezavantajlı gençlerin yanı sıra; çocuklar, kadınlar, kamu personelleri, esnaflar, muhtarlar, imamlar ve engelli vatandaşlar da bulunmaktadır.
  Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Proje’sinin 81 ilde daha fazla ihtiyaç sahibi gence bilgisayar okuryazarlığı ulaştırma hedefimiz doğrultusunda yerel yönetimler ve farklı sivil toplum kuruluşları ile ortaklıklar geliştirdik.

  İnternet sitesi için;
  http://www.bilenlerbilmeyenlerebilgisayarogretiyor.net/tr/index.asp
  Twitter hesabı için;
  https://twitter.com/bbbo2005
  Program Sorumlusu
  www.twitter.com/boracaldu
  Proje facebook sayfası
  https://www.facebook.com/bbbo2005
  Erdem Erkul'un köşe yazısı
  http://blog.microsoft.com.tr/bilenler-150000-bilmeyene-bilgisayar-ogretti.html
  Video için;
  http://www.youtube.com/watch?v=pYS7XVCrxYU
 3. Uluslar Arası Genç Liderler Akademisi

  Akademi'nin kuruluş amacı  gençlerin bilgi, kapasite ve liderlik vizyonlarını geliştirmek; gençler arasında ortaklıklar geliştirmek ve gençlerin kendi yerellerinde lider olmalarını kolaylaştırmaktır. Akademide geliştirilen eğitim müfredatları alanında uzman kuruluşlar ile birlikte ortaklık anlayışı ile geliştirilmektedir.
  Bunun yanı sıra, akademi, Balkanlar, Güneydoğu Avrupa, Kafkasya, Ortadoğu, Kuzey Afrika bölgelerindeki gençlerin bir araya gelerek ortak çalışma yapabildikleri ve merkezi İstanbul olan tek gençlik merkezi olma özelliğini taşımaktadır.

  2008 yılında, Habitat yürütücülüğünde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İstanbul Valiliği ortaklığında Genç Liderler Akademisi kurulmuştur.
  Uluslararası Genç Liderler Akademisi yeni ortaklar ile gücüne güç katarak Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği koordinasyonunda yeni programlar ile daha fazla gence akran eğitimleri ile ulaşmayı hedeflemektedir. Yeni dönemde, UCLG-MEWA, CORIO, Save the Children, UNICEFDünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi (WALD) UGLA'yı desteklemektedir .
  İnternet sitesi için;

  Eğitimler kısmından içeriklere bakabilir ve yereldeki eğitmenlerle irtibata geçebilirsiniz.
  Facebook hesabı
  https://www.facebook.com/groups/164427290269099/?fref=ts
  Twitter hesabı
  https://twitter.com/UGLA_Akademi  4.                        Uluslar Arası Girişimcilik Merkezi

  Uluslararası Girişimcilik Merkezi; 2012 yılında, toplumsal kalkınmaya sosyal ve ekonomik düzeyde katma değer sağlamak amacıyla kurulmuştur. Merkez; girişimcilik algı ve kültürünün geliştirilmesi, genç ve kadınların girişimcilik becerilerinin arttırılması; girişimci ağlarının yapılanması ve girişimciekosisteminin desteklenmesi hedefleriyle Türkiye Vodafone Vakfı, Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği
  'nin ana ortaklığında hayata geçirilmiştir.  İnternet sitesi

  Twitter hesabı
  https://twitter.com/GirisimMerkezi

  Faceook Hesabı
  https://www.facebook.com/uluslararasigirisimcilikmerkezi?fref=ts


  5.                        
  1. Paramı Yönetebiliyorum


   1. Gençlerin, sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirilerek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını hedefleyen "Paramı Yönetebiliyorum" projesi, Türkiye'de ilk kez finansal bilinç alanında kamu, özel sektör ve sivil toplumu bir araya getirdi. Proje T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Visa Europe Türkiye ve 24 üye bankasının katılımıyla birlikte geliştirilerek, 2009 yılının Aralık ayında hayata geçirildi.


    1. İnternet Sitesi
    http://www.paramiyonetebiliyorum.net/
    Twitter Hesabı
    https://twitter.com/paraniyonet
    Facebook Hesabı
    https://www.facebook.com/paramiyonetebiliyorum
           1. 6.                               Geleceğini Şimdi Yönet


            Geleceğini Şimdi Yönet projesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Experian Türkiye, Kredi Kayıt Bürosu ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında hayata geçirilmiştir. Proje, üniversiteli gençlerin, kobilerin, genç ve kadın girişimcilerin hesaplanabilir risk ve sorumlu borçlanma konularında farkındalık kazanmaları, bankalar ve finans sektöründeki aktörlerle ilişkilerini etkin yönetmeleri ve finansal yönetim konusunda etkinleşmelerini amaçlıyor.


    1. İnternet Sitesi
    http://www.geleceginisimdiyonet.com/
    Twitter Hesabı
    https://twitter.com/GeleceginiYonet
    Facebook Hesabı

   7.                             Ulusal Gençlik Parlamentosu    

   Kent Konseyi Gençlik Meclisleri 2005 yılında 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi ve ilgili madde uyarınca hazırlanan 08.10.2006 tarihli Kent Konseyi Yönetmeliği ile yasal dayanağa kavuşmuştur.

  1997 yılından bu yana gençlik çalışmalarını Habitat’ın yürüttüğü Türkiye Yerel Gündem 21 Programı kapsamında Kent Konseyi Gençlik Meclisleri yapılandırılmıştır.


  Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yerel ve ulusal demokratikleşme
   sürecinde, gençlerin düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, 
  çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif 
  katılımlarını sağlamaktadır. Gençlerin kendi sorunlarına sahip 
  çıkmalarını özendiren gönüllülük temelinde, Kent Konseyleri 
  bünyesinde yer alan organlardır. Gençlik Meclisleri, gençlerin, 
  meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din,
   ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin 
  kentlerinde sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturacak 
  politikaların yaratılmasında ve öncelikli sorunların belirlenerek 
  bunların çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına 
  katkıda bulunmalarını sağlamaktadır.
  Gençlik meclislerinin oluşturduğu Ulusal Gençlik Parlamentosu Habitat için Gençlik Derneği kolaylaştırıcılığında düzenli olarak toplanarak hem yerel gençlik platformlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmekte hem de bütüncül bir gençlik politikasının belirlenmesi için karar alma mekanizmalarına aktif olarak öneriler sunmaktadır. Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun bu kapsamda gerçekleştirilmiş en önemli başarılarından biri de Gençlik Parlamentosunun 2006 Yaz Okulu’nda Milletvekili seçilme yaşının 25’e düşürülmesi için 73 ilde başlattığı kampanyanın yerel yöneticiler ve milletvekillerinin desteği ile gençlerin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez seçilme hakkının tanınmış olmasıdır. Bunun ardından 2009 yılında gerçekleştirilen "Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi" Kampanyası ile beraber birçok genç yerel meclislere girebilmiştir.
  Ulusal Gençlik Parlamentosu gücünü yerel gençlik platformlarından alan bir Ulusal Gençlik Konseyi modelinin geliştirilmesi sürecine katkı sağlamaktadır.


   1. İnternet Sitesi
   http://ulusalgenclikparlamentosu.net/
   Twitter Hesabı
   https://twitter.com/UGP2004
   Facebook Hesabı
  7.                             İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi
         Gençlik Meclisi'nin amacı nedir?
  1-Gençlerin karar alma mekanizmalarına katılmalarını,gençlik ve kentle ilgili sorunların
  çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını ve politikalar oluşturmalarını sağlamak,
  2-Kent gençliğini,ulusal,uluslararası ve kent düzeyinde kamu kurum/kuruluşlarının ve
   uluslararası kuruluşların ilgili mekanizmalarında temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,
  3-Ulusal ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarınkorumak ve geliştirmek,
  4-Gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
  5-Gençlerin,girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana 
  çıkararak,araştıran,üreten,topluma,ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını
   desteklemek ve bireysel insiyatiflerini geliştirmek,
  6-Gençlerin kentin bilimsel,teknolojik,sanatsal,sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol 
  almalarını sağlamak,insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,
  7-Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini "ortaklık"bilinci içinde 
  geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
  8-Gençlerin,dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak 
  ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmek,
  9-Gençlerin İzmir'in "sürdürülebilir kalkınma" hedeflerinin belirlenmesi konusunda 
  çözüm üretecek stratejide aktif rol almalarını ve bununla ilgili projelerin yetkili 
  birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamak.
  http://www.izmirkentkonseyi.org.tr/haberler/3/76

  Facebook Hesabı
  https://www.facebook.com/groups/izmirgenclikmeclisi/?fref=ts
  Twitter Hesabı
  https://twitter.com/izmirkkgenclik


  1. İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Doğal Yaşam ve Çevre Çalışma Grubu
  https://www.facebook.com/groups/208463295839898/  Biraz uzun oldu farkındayım ama ilgilenenler bu satırlarıma kadar ulaşmışlardır diye tahmin ediyorum.

  Son cümle  tabiki de sloganımız olacak.


  "Bizler Sadece Geleceğin Liderleri Değil Bugünün de ortaklarıyız"

  Kalın sağlıcakla.
  Devam edecek.
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Baykuş uğursuz mudur, bilge midir? Batı-Doğu ve Toplum-benlik açısından bir derleme

Birileri uğursuz diyor, birileri saygı duyuyor bu canlıya.
Bu minvalde ilerleyip bir çözümleme haddinde olmayarak, toplumumuzun ve benliklerimizin değerleri hakkında bir düzenleme olacak bu yazı.
Buyur sergüzeştime kardeşim benim.

Batı'da ve Doğu'da farklı değerlendirilen bu canlı, bilgiye karşı pragmatist ve pesimist olan kitlelerin farklı yorumları olarak geliyor bana. Açıklayayım.
Buyrunuz:

Baykuş, aklın tanrıçası Athena'nın simgesidir . Bu nedenle Batı'da pekçok kitabevi baykuşu kendi logosunda kullanagelmiştir. Baykuş, Amerika'da aklı, Hindistan'da kötü şansı sembolize eder.
Batı Avrupa'nın çoğu bölgesinde baykuş, gündüzleri kör ve çaresiz olduğu için aptallığın sembolüdür.
Kardeşimiz, canımız bu garip canlının, bilgeliğin sembolü olduğu söylenir.
İlkçağ'da bilgeliğin simgesidir.
Mimarsinan üniversitesinin de sembolüdür.
Ülkemizde uğursuz olarak görülse de baykuşun bizi kötü güçlerden koruduğuna inananlar da vardır.
Felsefenin simgesi, bilginin…

Öyle bir ölsem Öyle bir ölsem çocuklar Size hiç ölüm kalmasa.

Konu o kadar ağır ki, üzerine yorum yapmayacağım.

Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Srebrenitsa_katliam%C4%B1 1995 yılı temmuz ayında katledilen 10.000 kişi içinden  4 yaşında küçük bir çocuk ölmeden hemen önce annesine  “çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi anne ?”  diye sorar... Öyle bir ağlasam     Öyle bir ağlasam çocuklar     Size hiç gözyaşı kalmasa.
    Öyle bir aç kalsam     Öyle bir aç kalsam çocuklar     Size hiç açlık kalmasa.
    Öyle bir ölsem     Öyle bir ölsem çocuklar     Size hiç ölüm kalmasa. Aziz Nesin

Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kâat gibi yanan çocuk.Nazım Hikmet Ran

29 Ekim ve "Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır."

Attilâ İlhan'ın "o sarışın kurt" adlı eserinde muhteşem üslubu ile anlattığı ve kitabın hayran kaldığım bir yerinden bahsedeceğim. Merak edenler açsınlar okusunlar, derim.


 İzmir, Naim Palsas çevresi; akşamüstü.
 Mustafa Kemal Paşa heyecanla: - "Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir." 1926 (Atatürk'ün S.D. III, S. 80)
http://www.kultur.gov.tr/TR,25403/cumhuriyet.htm…