Ana içeriğe atla

"Devletin Milletinde değiliz Biz, Milletin Devletindeyiz." ve Elektrik Kesintisi


Elektrikler kesildiğinde " Yalnız Bizim Evin elektriği mi gitti? " diye kontrol etmek isteriz.
Ardından sadece sorunu yaşayan biz değilsek kendi şalterlerimizi bile kontrol etmeyiz.
Kabullenip, bekleriz bu halin geçmesini.
Alışkanlıklarımızı değiştirmeye çalışıp, hakkımız olan konforumuzdan verip, fedakarlıkta olduğumuzu bile düşünmeyiz.
Çünkü elektrik gidebilir hattta sık sık bile gidilebilir.
Toplumsal alışkanlığımızdır, kabulleniriz.
Özelleşen elektrik dağıtım şirketleriyle kesintiler arasındaki bağı yani bunun aslında büyük firmalara birer uyarı olduğunu ve özelleşen firmanın bir başka koldan jeneratör (akımtoplar) markası firması olduğunu, düşünmeyiz.
Ama öyledir.
Rant elde eder umursayamazsın çünkü bunun farkında değilsindir.
Elektrik gelsin diye beklersin.
Sokağa bakarsın, elektrik herkeste gitmiştir.
O zaman sorun büyük değildir pek senin açından.
Çünkü herkes eşittir.
Sorunda dahi olsa eşit olmanın arzusu, yıllarının dileği, toplumsal refleksin, mutluluk isteğin, özlemin, eşitlik duygun kaplar seni.
  Bir anlık mutlu olursun.
Hem Ulus olarak hep, her birimize yapılan haksızlıkta eşitlendiğimizi anladık ya Biz.
Ama haksızlıklar kefeye konur mu?
Ölçemezsin, bilemem.
Biz hak arayıp, birbirimizi anlayıp, otoriter merkeziyetçi aşırılıklara ve bu üstünlüklere meydan okuyamadığımızdan, haklarımızı hukukun çerçevesinde savunmaya bile yeltenmediğimizden olmuyor mu üzüntülerimiz?
 Bu sebeple diyorum ki:
"Devletin Milletinde değiliz Biz, Milletin Devletindeyiz."
Tane tane özgürlük,
birey birey özgürlük,
halkım benim
benim halk
halk benim
Aaa elektrikler gitti.

Emre Ustaoğlu
Kızılçullu

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Baykuş uğursuz mudur, bilge midir? Batı-Doğu ve Toplum-benlik açısından bir derleme

Birileri uğursuz diyor, birileri saygı duyuyor bu canlıya.
Bu minvalde ilerleyip bir çözümleme haddinde olmayarak, toplumumuzun ve benliklerimizin değerleri hakkında bir düzenleme olacak bu yazı.
Buyur sergüzeştime kardeşim benim.

Batı'da ve Doğu'da farklı değerlendirilen bu canlı, bilgiye karşı pragmatist ve pesimist olan kitlelerin farklı yorumları olarak geliyor bana. Açıklayayım.
Buyrunuz:

Baykuş, aklın tanrıçası Athena'nın simgesidir . Bu nedenle Batı'da pekçok kitabevi baykuşu kendi logosunda kullanagelmiştir. Baykuş, Amerika'da aklı, Hindistan'da kötü şansı sembolize eder.
Batı Avrupa'nın çoğu bölgesinde baykuş, gündüzleri kör ve çaresiz olduğu için aptallığın sembolüdür.
Kardeşimiz, canımız bu garip canlının, bilgeliğin sembolü olduğu söylenir.
İlkçağ'da bilgeliğin simgesidir.
Mimarsinan üniversitesinin de sembolüdür.
Ülkemizde uğursuz olarak görülse de baykuşun bizi kötü güçlerden koruduğuna inananlar da vardır.
Felsefenin simgesi, bilginin…

Öyle bir ölsem Öyle bir ölsem çocuklar Size hiç ölüm kalmasa.

Konu o kadar ağır ki, üzerine yorum yapmayacağım.

Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Srebrenitsa_katliam%C4%B1 1995 yılı temmuz ayında katledilen 10.000 kişi içinden  4 yaşında küçük bir çocuk ölmeden hemen önce annesine  “çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi anne ?”  diye sorar... Öyle bir ağlasam     Öyle bir ağlasam çocuklar     Size hiç gözyaşı kalmasa.
    Öyle bir aç kalsam     Öyle bir aç kalsam çocuklar     Size hiç açlık kalmasa.
    Öyle bir ölsem     Öyle bir ölsem çocuklar     Size hiç ölüm kalmasa. Aziz Nesin

Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kâat gibi yanan çocuk.Nazım Hikmet Ran

29 Ekim ve "Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır."

Attilâ İlhan'ın "o sarışın kurt" adlı eserinde muhteşem üslubu ile anlattığı ve kitabın hayran kaldığım bir yerinden bahsedeceğim. Merak edenler açsınlar okusunlar, derim.


 İzmir, Naim Palsas çevresi; akşamüstü.
 Mustafa Kemal Paşa heyecanla: - "Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir." 1926 (Atatürk'ün S.D. III, S. 80)
http://www.kultur.gov.tr/TR,25403/cumhuriyet.htm…