Ana içeriğe atla

Gelin biraz Gençlik hakkında konuşalım.

Çokça veri ve sonunda konu birleşimi olan bir derleme olacak bu.
Buyrun sergüzeştime.
2011 yılı itibariyle 15-24 yaşları arasında 12.542.174 gencin yaşadığı Türkiye nüfusunun yarısı 29,7 yaşından
gençtir. Başka bir deyişle gençler Türkiye nüfusunun  % 16,78’ini oluşturuyor.

 OECD verilerine göre yüksek eğitimliler arasında işsizliğin en yaygın olduğu OECD ülkesi Türkiye’dir.


Gençlerin Güçlendirilmesine Yönelik Harcamalar:
  • Gençlerin güçlendirilmesine yönelik harcamaların GSYH’ya oranı 2009 yılında % 0,33 ve 2010 yılında % 0,30  olarak hesaplanmıştır. 2011 yılında % 0,38′e ulaşan bu oranın 2012 yılı için % 0,37’ye düşürülmesinin planlandığı görülmektedir. 
  • Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Türkiye ekonomisi gelişirken, gençlerin güçlendirilmesine yönelik yapılan kamu harcamalarının artışının bunun gerisinde kaldığını, bir başka deyişle gençlerin bu büyümeden yeterince pay alamadıklarını göstermektedir. 
  • Gençliğe yönelik harcamalarla ilgili bir başka rakam da büyüyen Türkiye ekonomisi içinde 2011 yılında genç başına sadece 367 TL’lik bir harcama yapılmış olduğudur.
  •  
  • Bütçede gençlik yoktur, eğitimde olmayan gençlik hiç yoktur.

GENÇLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
HARCAMALARININ ÜZERİNE ORTA VE
YÜKSEK ÖĞRETİM HARCAMALARINI
EKLEYEREK ELDE EDİLEN
HARCAMALARIN TÜMÜNÜN GSYH
İÇİNDEKİ PAYI 2011 YILINDA % 2,05
İLE SINIRLIDIR.

YURTKUR tarafından verilen kredilerin geri ödenmesinin iş bulma ile bağlantılandırılması
gerekmektedir.

OECD
2009 verilerine göre, Türkiye’de 15-24 yaş grubundaki
gençlerin % 60’ı eğitim dışındadır. Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı’nın 2008 raporuna göre de gençlerin
% 40’ı ne okula gitmektedir, ne de çalışır durumdadır.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak katkısıyla çalışmalarını sürdüren Kamu Harcamalarını İzleme Platformu (KAHİP), 1 Kasım 2012 tarihinde “2012 Yılı Kamu Harcamalarını İzleme Raporu”nu yayımladı.
Dlerseniz bunu da okuyabilirsiniz.


Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Türkiye’nin ekonomisi büyürken gençlerin güçlendirilmesine yönelik yapılan kamu harcamaları ekonominin büyüme oranıyla paralel gelişmemiştir.


Şimdi başka bir veriye geçiyoruz, buyrunuz.

 
EKAMİT E.Ü. Karikatür mizah topluluğunun etkinliğinde Oğuzhan Uğur salonu dolduran öğrencilerimize keyifli dakikalar yaşattı...

 Gelin Gençlik hakkında konuşalım desek kaç kişi gelir bilmiyorum.
"Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir.

Voltaire"

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Baykuş uğursuz mudur, bilge midir? Batı-Doğu ve Toplum-benlik açısından bir derleme

Birileri uğursuz diyor, birileri saygı duyuyor bu canlıya.
Bu minvalde ilerleyip bir çözümleme haddinde olmayarak, toplumumuzun ve benliklerimizin değerleri hakkında bir düzenleme olacak bu yazı.
Buyur sergüzeştime kardeşim benim.

Batı'da ve Doğu'da farklı değerlendirilen bu canlı, bilgiye karşı pragmatist ve pesimist olan kitlelerin farklı yorumları olarak geliyor bana. Açıklayayım.
Buyrunuz:

Baykuş, aklın tanrıçası Athena'nın simgesidir . Bu nedenle Batı'da pekçok kitabevi baykuşu kendi logosunda kullanagelmiştir. Baykuş, Amerika'da aklı, Hindistan'da kötü şansı sembolize eder.
Batı Avrupa'nın çoğu bölgesinde baykuş, gündüzleri kör ve çaresiz olduğu için aptallığın sembolüdür.
Kardeşimiz, canımız bu garip canlının, bilgeliğin sembolü olduğu söylenir.
İlkçağ'da bilgeliğin simgesidir.
Mimarsinan üniversitesinin de sembolüdür.
Ülkemizde uğursuz olarak görülse de baykuşun bizi kötü güçlerden koruduğuna inananlar da vardır.
Felsefenin simgesi, bilginin…

Öyle bir ölsem Öyle bir ölsem çocuklar Size hiç ölüm kalmasa.

Konu o kadar ağır ki, üzerine yorum yapmayacağım.

Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Srebrenitsa_katliam%C4%B1 1995 yılı temmuz ayında katledilen 10.000 kişi içinden  4 yaşında küçük bir çocuk ölmeden hemen önce annesine  “çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi anne ?”  diye sorar... Öyle bir ağlasam     Öyle bir ağlasam çocuklar     Size hiç gözyaşı kalmasa.
    Öyle bir aç kalsam     Öyle bir aç kalsam çocuklar     Size hiç açlık kalmasa.
    Öyle bir ölsem     Öyle bir ölsem çocuklar     Size hiç ölüm kalmasa. Aziz Nesin

Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kâat gibi yanan çocuk.Nazım Hikmet Ran

29 Ekim ve "Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır."

Attilâ İlhan'ın "o sarışın kurt" adlı eserinde muhteşem üslubu ile anlattığı ve kitabın hayran kaldığım bir yerinden bahsedeceğim. Merak edenler açsınlar okusunlar, derim.


 İzmir, Naim Palsas çevresi; akşamüstü.
 Mustafa Kemal Paşa heyecanla: - "Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir." 1926 (Atatürk'ün S.D. III, S. 80)
http://www.kultur.gov.tr/TR,25403/cumhuriyet.htm…