Ana içeriğe atla

Kırmızı Karınca


Öğününü sırtlamaya, kaldırmaya çalıştıkça başarısız olan bir karınca açlığındayım
Hırsım değişken
Yorgun oldukça acıkıyorum
Ve İştahlı oldukça küskün günüm.

Bir mucize bekler dururum bir çoban çeşmesi bilgeliğince,
Koyun yalağı yosunu bahçemde ömrüm.

Karıncayım ben kendi aklımca
aklımın kararınca
Bir kısrağın boynundayım bugün, kendi bacaklarımla gidebildiğimin milyon katını gideceğim.
Daha hızlı,
daha hızlı, kütle olmadığınca
hüznüm olmadığınca
küskün olmadığımca hızlı olayım istiyor canım izafiyet tesadüflüğünde

Sahibine servetler kazandırmış bir rüzgara sevdalı kısrak  çaresizliğini hayatlaştırıyorum
Ben
ben karınca
dişlerim bir atı devirir
attan bir cüce düşer
cüce kapitalizmi üretir
ben adaleti sağlarım
yalanlara ağlarım

evet ben
ben karınca
Hiç bir martının yalnızlığı tercih edemediği kadar küskün boynum
evet boynum
benim de var
olamaz mı
gelir ısırırım seni

evet ben
ben kırmızı karınca
nasılda inandılar koca Gaziyi öldürdüğümüze
sen sen karınca.
Ama ne demiştim benimde aklım var kararınca.
Şerefe boynumuz kıldan ince,
şerefsizliğe de çözümlerim tilki kurnazlığınca

Oysaki bütün kainat bilirdi O'nunla kardeşiz biz
nasıl kandınız.
Yaratılış ziyanı karınca insanlık
bir güzelliği kızıllığın yıkabildiğine
hem siz aşkıda ölümleştirirsiniz
kızılllık
bir güzellik bilemezsiniz
Bilme de böylesi olsun halim ve tavşan kanı kırmızı sıcaklığındadır gülüşlerin.
Uyuma.
Gül de mehtap gözlerini aralasın.

04:10
20.02.2012
Kızılçullu

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Baykuş uğursuz mudur, bilge midir? Batı-Doğu ve Toplum-benlik açısından bir derleme

Birileri uğursuz diyor, birileri saygı duyuyor bu canlıya.
Bu minvalde ilerleyip bir çözümleme haddinde olmayarak, toplumumuzun ve benliklerimizin değerleri hakkında bir düzenleme olacak bu yazı.
Buyur sergüzeştime kardeşim benim.

Batı'da ve Doğu'da farklı değerlendirilen bu canlı, bilgiye karşı pragmatist ve pesimist olan kitlelerin farklı yorumları olarak geliyor bana. Açıklayayım.
Buyrunuz:

Baykuş, aklın tanrıçası Athena'nın simgesidir . Bu nedenle Batı'da pekçok kitabevi baykuşu kendi logosunda kullanagelmiştir. Baykuş, Amerika'da aklı, Hindistan'da kötü şansı sembolize eder.
Batı Avrupa'nın çoğu bölgesinde baykuş, gündüzleri kör ve çaresiz olduğu için aptallığın sembolüdür.
Kardeşimiz, canımız bu garip canlının, bilgeliğin sembolü olduğu söylenir.
İlkçağ'da bilgeliğin simgesidir.
Mimarsinan üniversitesinin de sembolüdür.
Ülkemizde uğursuz olarak görülse de baykuşun bizi kötü güçlerden koruduğuna inananlar da vardır.
Felsefenin simgesi, bilginin…

Öyle bir ölsem Öyle bir ölsem çocuklar Size hiç ölüm kalmasa.

Konu o kadar ağır ki, üzerine yorum yapmayacağım.

Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Srebrenitsa_katliam%C4%B1 1995 yılı temmuz ayında katledilen 10.000 kişi içinden  4 yaşında küçük bir çocuk ölmeden hemen önce annesine  “çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi anne ?”  diye sorar... Öyle bir ağlasam     Öyle bir ağlasam çocuklar     Size hiç gözyaşı kalmasa.
    Öyle bir aç kalsam     Öyle bir aç kalsam çocuklar     Size hiç açlık kalmasa.
    Öyle bir ölsem     Öyle bir ölsem çocuklar     Size hiç ölüm kalmasa. Aziz Nesin

Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kâat gibi yanan çocuk.Nazım Hikmet Ran

29 Ekim ve "Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır."

Attilâ İlhan'ın "o sarışın kurt" adlı eserinde muhteşem üslubu ile anlattığı ve kitabın hayran kaldığım bir yerinden bahsedeceğim. Merak edenler açsınlar okusunlar, derim.


 İzmir, Naim Palsas çevresi; akşamüstü.
 Mustafa Kemal Paşa heyecanla: - "Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir." 1926 (Atatürk'ün S.D. III, S. 80)
http://www.kultur.gov.tr/TR,25403/cumhuriyet.htm…