Ana içeriğe atla

Ey Naz ü İşve Velvele-i Şân Olan Sana

Bazen çok konuşmaaya gereksinim duymam.
Kendimi bir Ustaya bırakırım dilim lâl olur.
Kelimesizliği gelin bir de böyle keşfedelim.

Ey Naz ü İşve Velvele-i Şân Olan Sana
Trt nota arşivinde bulunmuyor. Peh.


PERESTİŞ
 Tapınma
 Put-perest, hayal-perest gibi sözcüklerin türetilmesini sağlayan -perest ekine kaynaklık eden farsça sözcük."eski şiirin rüzgariyle" adlı eserde yer alan ve abdülmecit devrinde yaşamış bir güzele ithaf olunmuş olan Yahya kemal beyatlı gazeli.
Yahya Kemal Şiiri" Nin Musıkimizdeki Yeri  

Münir Nurettin Selçuk
 (1899 – 27 Nisan 1981) İstanbul’da doğdu. 
 Türk Musikisi tarihinde ilk solo konseri veren ses sanatçısıydı. 
  Osmanlı’dan Cumhuriyet’e bir kültür köprüsüydü. Adı, Türk Musikisi’nde  “milât” olarak değerlendirilen büyük musikişinaslardandı. 
Bekir Ünlüataer güftesi Yahya Kemal Beyatlı'nın ve bestesi Münir Nurettin Selçuk'un olan Kürdilihicazkâr şarkıyı (Ey naz-ı işve velvele-i şan olan sana) söyler.


 Ey nâz-ü işve velvele-î şân olan sana
Ömrünce mest olur nice hayrân olan sana

Fevvâre ka'r-ı havza düşer şermsâr olur
Baktıkça gülsitanda hırâmân olan sana

Her âh bir hitâb idi körfez'de dün gece
Bin mâh içinde bir meh-i tâbân olan sana

Her cevr her cefa yaraşır hüsn ü ânına
Bîdâd kıl keremse de şâyân olan sana

Tavsîfi mûsıkîye bırakmak diler Kemâl
Bulmaz lisanda nağme senâ-hân olan sana

Beste: Münir Nurettin Selçuk
Güfte: Yahya Kemal Beyatlı
Makam: Kürdilihicazkâr
Usul: Semai
Form: Şarkı
Seslendiren: Bekir Ünlüataer

İlgilenenler için iyi bir makaleler.
YAHYA KEMAL’İN GAZELLERİNDE SEVGİLİ VE
ÂSIK TİPİ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Baykuş uğursuz mudur, bilge midir? Batı-Doğu ve Toplum-benlik açısından bir derleme

Birileri uğursuz diyor, birileri saygı duyuyor bu canlıya.
Bu minvalde ilerleyip bir çözümleme haddinde olmayarak, toplumumuzun ve benliklerimizin değerleri hakkında bir düzenleme olacak bu yazı.
Buyur sergüzeştime kardeşim benim.

Batı'da ve Doğu'da farklı değerlendirilen bu canlı, bilgiye karşı pragmatist ve pesimist olan kitlelerin farklı yorumları olarak geliyor bana. Açıklayayım.
Buyrunuz:

Baykuş, aklın tanrıçası Athena'nın simgesidir . Bu nedenle Batı'da pekçok kitabevi baykuşu kendi logosunda kullanagelmiştir. Baykuş, Amerika'da aklı, Hindistan'da kötü şansı sembolize eder.
Batı Avrupa'nın çoğu bölgesinde baykuş, gündüzleri kör ve çaresiz olduğu için aptallığın sembolüdür.
Kardeşimiz, canımız bu garip canlının, bilgeliğin sembolü olduğu söylenir.
İlkçağ'da bilgeliğin simgesidir.
Mimarsinan üniversitesinin de sembolüdür.
Ülkemizde uğursuz olarak görülse de baykuşun bizi kötü güçlerden koruduğuna inananlar da vardır.
Felsefenin simgesi, bilginin…

Öyle bir ölsem Öyle bir ölsem çocuklar Size hiç ölüm kalmasa.

Konu o kadar ağır ki, üzerine yorum yapmayacağım.

Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Srebrenitsa_katliam%C4%B1 1995 yılı temmuz ayında katledilen 10.000 kişi içinden  4 yaşında küçük bir çocuk ölmeden hemen önce annesine  “çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi anne ?”  diye sorar... Öyle bir ağlasam     Öyle bir ağlasam çocuklar     Size hiç gözyaşı kalmasa.
    Öyle bir aç kalsam     Öyle bir aç kalsam çocuklar     Size hiç açlık kalmasa.
    Öyle bir ölsem     Öyle bir ölsem çocuklar     Size hiç ölüm kalmasa. Aziz Nesin

Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kâat gibi yanan çocuk.Nazım Hikmet Ran

29 Ekim ve "Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır."

Attilâ İlhan'ın "o sarışın kurt" adlı eserinde muhteşem üslubu ile anlattığı ve kitabın hayran kaldığım bir yerinden bahsedeceğim. Merak edenler açsınlar okusunlar, derim.


 İzmir, Naim Palsas çevresi; akşamüstü.
 Mustafa Kemal Paşa heyecanla: - "Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir." 1926 (Atatürk'ün S.D. III, S. 80)
http://www.kultur.gov.tr/TR,25403/cumhuriyet.htm…