29 Ağustos 2012 Çarşamba

Köy Enstitüsü, Toprağın Çocukları ve Kızılçullu

The Village Institutes

THE VILLAGE INSTITUTES
The Village Institutes were founded in 1941 at 21 different places around Anatolia in order to train teachers for village schools and especially were built on open land, but close to a railroad station or a village.
These institutes, adopting the concept of "better education for productivity", accepted bright village children and curriculum consisted of not only regular lessons but also workshops, ateliers and work- in-fields.
Reading, researching, studying and various parts of art were immensely encouraged in these institues.
The Village Institutes were established by the great efforts of the Minister of Education, Hasan Ali Yücel and head master Ismail Hakki Tonguc in the time of Prime Minister Ismet Inonu.

KÖY ENSTİTÜLERİ
Köy Enstitüleri,köy okullarına öğretmen yetiştirmek amacıyla, 1940 yılında Anadolu'nun 21 ayrı bölgesinde açılmıştır. Bu okulların,özellikle bir köye ve demiryoluna yakın,geniş arazili yerler olmasına dikkat edildi.
"Eğitim üretim içindir"anlayışını benimseyen bu okullar, köylerdeki zeki çocukları kabul ediyor, iş içinde, iş eğitimi veriyordu. Günlük derslerin yarısı, çeşitli atölye ve arazilerde geçiyordu. Okuma, araştırma, inceleme ve sanatın bütün dalları destek görüyordu.
Köy Enstitüleri, Başbakan ismet İnönü döneminde, Bakan Hasan Ali Yücel ve eğitimci İsmail Hakkı Tonguç'un büyük gayretleriyle kurulabilmişti.
-----------------------------------------------------
Köy Enstitüleri, dünyada tek ve ilk örnektir. Birleşmiş Milletler Dünya Kültür Teşkilatı UNESCO tarafından kalkınmakta olan ülkelerin eğitim sistemine örnek olarak gösterilmektedir.

  Bu resimde hiç ama hiç birşey ithal değil, biliyorsunuz..

Üzerinde çokça kitap yazılmış bir konu için, yine cüret etmeyeceğim yazmaya.
Bu çalışma, sadece "Ben okurken araştırıyorum. Okumak isteyen de benim harcadığım zamanı harcamasın niyetiyle ortaya çıkmış bir çalışmadır."
Eğitim sistemimizin genel yanlışlarını hepimiz bir kenarından yorulayabiliriz
Yurt dışı tıklayanar falan da oluyor 1 kişi merak eder de okursa, hepimize kardır

Markstan, feodelite, ekonomik buhranlarla ve ideolojiler içerisinde bu sistemin yorumlanmaları üzerine nacizane okumalarım oldu fakat burası benim için sadece genel anlamda bilgi paylaşım yeridir .

Üzerinde çok konuşurum başlarsam. O yüzden sadece Yolumuza taşları dizmekle başlayayım ben.
Genel manada bilgisinin her yerde bulunabildiği bir konu olduğundan farklı bir yol izleyeceğim.
Her zamanki gib Vira Bismillah.


 " Köy Enstitüleri'nin kurulduğu yerlere birer 'meçhul öğretmen' anıtı dikilmeli ve her kuruluş günlerinde (17 Nisan) saygı duruşunda bulunmalıyız."
Uğur Mumcu

Mustafa Kemal Atatürk - Hasan Âli Yücel - İsmail Hakkı Tonguç - Halil Fikret Kanad - İsmet İnönü 
 

 "Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür."
M.Kemal Atatürk (Milli Kütüphane)
Müstahsil: Üretici, yetiştirici


 
   "DUYARSAM UNUTURUM, GÖRÜRSEM HATIRLARIM, YAPARSAM ÖĞRENİRİM..."
-Konfiçyüs-
 
 "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet namını almak yeteneğini elde edememiştir. Ona basit bir kütle denir, millet denmez. "
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK-
14.10.1925
 

  Hasanoğlan'da amfi
tiyatr inşAşık Veysel (Kara Toprak) / Köy Enstitüleri
aatı...
 Köylerde büyümüş öğrencilere klasik müzik enstrümanları ve geleneksel sazları çalması öğretiliyordu. Aşık vesel, enstitüleri gezip öğrencilere saz çalmasını gösteriyordu.


 Ismail Hakki Tonguç,
 “Aydınları serbest okuma alışkanlığı kazanmayan toplumlarda, düşündüğünü yazan ve açıklayan pek az insan olur. Böyle insanların kıt olduğu yerlerde, fikir hayatı canlanamaz. Toplumun en önemli işleri kanılarını saklayan, esen rüzgara göre fikir değiştiren kişilerin elinde kalır... Öğretmenlik mesleği, fikirsiz, ilkesiz insanlarla güçlenemez…” 
İSMAİL HAKKI TONGUÇ 
 "Köy enstitülerinin mimari."

  Köy Enstitüleri'nin amacı (Dr. Engin TONGUÇ)
KIZILÇULLU KÖY ENSTİTÜSÜ

  Cumhuriyetin ilk yıllarında bir bayram töreni...

3803 no’lu yasa ile kurulan köy enstitüleri 1947’lerden itibaren temel programlarında (müfredatında) değişikliklere gidilerek iş için, iş içinde eğitim belgisi yerini klasik ezberci eğitim’e bırakan öğretmen okullarına dönüştürülmeye başlandı. Şubat 1954’de de 6234 sayılı kanunla köy enstitüleri geleneksel ilk öğretmen okullarıyla birleştirildi. Böylece köy enstitüleri kapandı.


 21:00. 31:00 dakika arasını izleyiniz. 33,30-37:30
 Prensip bozulmadı Cumhurbaşkanına.

Köy enstütülülerin yorumları:
"Köy enstitüsü benim için olağanüstü bir fırsat oldu. İlkokulu bitirdikten sonra gidebileceğim başka hiçbir okul yoktu. Ailemin gücü yetmezdi. Ben okumak istiyordum, enstitü benim gibi köy çocuklarını çağırıyordu.
Klâsiklerin en iyi okuru enstitülü gençlerdi. Ceplerimizi ona göre yaptırırdık, kitap sığsın. Kız arkadaşlarımız koyun kuzu gütmeye giderken, torbaya azıkla birlikte kitap da katardı"
Gönen Köy Enstitülü Fakir Baykurt

Kızılçullu Köy Enstitüsü 1944 mezunu  Hikmet DÖNMEZ ile ilgili yerel basında çıkan haberler.

Toprağın Çocukları 14 Eylül 2012 de vizyonda.

Köy Enstitüsü filmi çekmek sanat yapmak değil, memleket meselesidir.(Erkan Can)


 
Toprağın Çocukları Teaser
Toprağın Çocukları Teaser II
Toprağın Çocukları Teaser III
BOZKIRDAN GELEN KIR CICEKLERI
 DVD

KAMU HİZMETİ

 KÖY ENSTİTÜLERİYLE İLGİLİ KİTAP LİSTESİ

 "Köy Enstitüleri'nden görülmemiş fotoğraflar" (SABAH, 16.04.2012)
 
Düşünen Tohum Konuşan Toprak Cumhuriyet’in Köy Enstitüleri 1940-1954 Belgeseller 
20 Nisan – 28 Haziran

KOY ENSTITULERI: BOLUM 1 
Bazen lik kırık oluyor ya da devamı gelmiyor.
 Ben sıralayayım.
KOY ENSTITULERI: BOLUM 2
KOY ENSTITULERI: BOLUM 3
 KOY ENSTITULERI: BOLUM 4
 KOY ENSTITULERI: BOLUM 5
 KOY ENSTITULERI: BOLUM 6
 KOY ENSTITULERI: BOLUM 7 

Köy enstitüleri oradaydım CNN Türk bölüm 1

Köy enstitüleri oradaydım CNN Türk- bölüm 2
 Köy enstitüleri oradaydım CNN Türk- bölüm 3


  ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU (MÜLGA)
    Kanun No: 4753
    Kabul Tarihi: 11/06/1945
    Resmi Gazete Tarihi: 15/06/1945     http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/15131.html

 Köy Enstitüsü Köşe Yazıları

3e3 kapışma
 27.02.2011 tarihinde HÜRRİYET gazetesi Yazar Özdemir İNCE 
 Köy enstitüleri ve imam hatip okulları (1)
 Köy enstitüleri ve imam hatip okulları (2)


Hatırlayalım hatırlatalım Engin Ardıç
CHP amigolarına özel yazı Engin Ardıç
Köy Enstitüsü faşist bir müessesedir! Engin Ardıç

 İki bakış açısına da görüş derim ama bunu anlayamam işte.
" Türkiye'de seçkinlerin kendine özgü tutumları vardır. Örneğin Türk siyasi literatüründe Köy Enstitüleri dehşetli bir solculuk, devrimcilik gibi görünür. Oysa ileri toplum demek sanayileşmiş, kentleşmiş toplum demektir. Köy çocuğunu özel eğitimden geçirip bilgili köy adamı yetiştirmenin ileri bir toplumculuk olduğunu sanmıyorum." MEHMET BARLAS

 Köyü ve köy romanlarını anımsamak Doğan HIZLAN
Köy Enstitülerini hatırlayalım Hatırlatalım Doğan HIZLAN
 Mahmut Makal kitaplığı Özdemir İnce
Köy Enstitüleri kederi Özdemir İnce

 Kızılçullu öğrencileri, ipekböceği yetiştitiyor...

NET BİR YAZI.
"Köy Enstitüleri, resmen 1940 yılında kurulur. Ama tohumlarının atılması, daha eski bir döneme, üstelik Milli Mücadele’nin belki de en bunalımlı dönemine uzanır. 1921 Temmuz’unda Ankara’da Maarif Kongresi toplanır. O sırada Yunan ordusu Ankara’ya yaklaşmaktadır. Kent boşaltılmaktadır. İşte böyle bir kentte, Anadolu’nun dört bir yanından gelen öğretmenlerin katılımıyla eğitimi konu alan bir kongre toplanır. Açılış konuşmasını da Mustafa Kemal Atatürk yapar. O gün Mustafa Kemal, silahlı ordularının değil, fakat bir başka ordunun, “eğitim ordusu”nun başındadır. Çünkü ona göre ve tarihsel koşullardan dolayı, silahlı orduların kazanabileceği bütün zaferlerin devamlılığı, yalnızca ve yalnızca öteki ordunun, “eğitim ordusu”nun kazanacağı, mutlaka kazanması gereken zaferlerinden bağımlıdır. Cumhuriyet, henüz kurulmamıştır, ama Mustafa Kemal’in düşüncelerinde çoktan hazırdır ve bu düşüncelere göre Anadolu’da yeni kurulacak bir devletin Batı karşısında ayakta kalabilmesi, ancak geniş anlamda bir eğitimin gerekli bütün temellerinin atılabilmesiyle gerçekleşebilir. Yeni devlet, bir düştür; böyle bir düşün, 1935 sayımına göre erkeklerinin yüzde 76.7’si, kadınlarının ise yüzde 91.8’inin okuma yazma bilmediği bir toplumda gerçekleşebileceğini düşünmek ise, ütopya kavramının bile dışında kalır. Yüzyılların ihmallerinin hamuruyla yoğrulmuş böyle bir ortamda “muasır medeniyet seviyesi”ne ulaşabilmek, sıradan programlarla değil, ancak bir başka milli mücadele ile, eğitim seferberliği ile mümkündür."
 ‘Düşünen Tohum, Konuşan Toprak...’Ahmet Cemal
http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=358124&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Ülkemizin Kaçırdığı En Büyük Eğitim Projesi: Köy Enstitüleri
İbrahim Ortaş
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
 http://www.elyadal.org/pivolka/17/koyens.htm

Meraklısına!
 Attilâ İlhan köy enstütüleri
 http://emeginsanati2.blogcu.com/yavuz-akozel-koy-enstituleri-gercegi-ve-attila-ilhan/9827873

 İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü öğrencileri Kordonboyu'nda bir tören yürüyüşünde...
 
“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek,
On yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik,
Yüz  yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir!”
(Çin özdeyişi)

 Videomuzun 1.40'ına getiriyoruz.
Ve özetleyip gelmişimizi geçmişimizi bir Dosttan selam alıyorum.

  "Esas savaş şimdi başlıyor, cehaletle savaş düşmanla savaşmaktan daha az ehemmiyetli değildir.”
Gazi Paşa 

Emre Demir Ustaoğlu
Kızılçullu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Eyüp kardeşim ve yürek sızısı

Uzun zamandır blogumda yazmıyorum. Ne düzenlemesine, ne imlasına ne de tasarımlarına dikkat ettiğim bir yazı olacak bu. Beni çok etkileyen ...