Ana içeriğe atla

Kurban, Âdem, Nefs, Habil ile Kabil hakkında

Günün anlam ve önemi sebebiyle namazımız sonrası Bayram sabahı aile yemeğinden önce bu kısa çalışmayı yapmayı istedim. Derin içerikli olamamakla birlikte geliştirilebilir bir bilgi azlığının belirtisi ve benim duruma nasıl baktığım ile ilgili bir açıklamadır. 

Saygılarımı sunar yanlışlarım ve eksiklerim olursa bahsettiğim yerlerde geliştirilmesini önermenizi rica ederim.

İslam sözcüğü Arapça "se-le-me" kökünden türemiştir ve anlamı "barış"tır.
Bununla birlikte kökün etken ortaç şekli eslemedir ve"teslimiyet" anlamına gelir. Sonuçta İslam, "teslimiyet"anlamına gelir ve teslim olunan Allah'tır.

"Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz.Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amelve ibadettir." (Hacc 22/36;37)

Kurban ile ilgili bilgilerini Tanah’ta en çok olduğunun bilinmesi sebebiyle devam ediyoruz.
Tanah, Tevrat ve Zebur'u da kapsayan, Musevilik dininin kutsal kitabına gore göre İbrahim'in Eşi Sara'dan bir çocuğu olmuyordu ve İbrahim Sara'dan bir çocuğu olması durumunda bunu Tanrı'ya Kurban olarakadadı. Tanrı, "İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moriya bölgesinegit" dedi, "Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunuolarak sun.", 8-9-10-11-12-13: İbrahim, "Oğlum, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak" dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Tanrı'nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı,üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı.Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı.Ama RAB'bin meleği göklerden, "İbrahim,İbrahim!" diye seslendi. İbrahim, "İşte buradayım!" diyekarşılık verdi. Melek, "Çocuğa dokunma" dedi, "Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin." İbrahim çevresine bakınca, boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olaraksundu."(Yaratılış: 22:2-8-9-10-11-12-13)

Diğer İslami kaynaklara göre, İbrahim Peygamberin eşinin kısır olması nedeni ile bir çocuğu olmayınca (bazı rivayetlere göre 125 yıl)Allah'a yalvarır, dua eder. Kendisinin ve eşinin yaşlı olduğu bir zamanda mucizevi bir şekilde oğlu olur. Çocuk biraz büyüdüğünde, İbrahim peygamber rüyasında onu kurban etmesi gerektiğinigörür. Oğluna "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşünbakalım, ne dersin?” dedi. O da, “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallahbeni sabredenlerden bulacaksın” der Peygamberlerin rüyaları normal insanların rüyalarından farklı olduğundan bu bir emir olarak kabul edilmiş ve İbrahim peygamber oğlunu kurban etmeye götürmüştür .Ancak Allah'ın emriylebıçak çocuğu kesmez. Bu esnada Cebrail kucağında bir koç ile gelir. Bu imtihan başarı ile geçildikten sonra tüm İbrahimi dinlerde Zilhicce ayının 10. günü aynı şekilde kurban kesilerek kutlanan bayram olmuştur.
/
Âdem,İbrâhimî dinlere göre Tanrı tarafındanyeryüzünde yaratılan ilk insan. http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%82dem

Hani biz meleklere (ve cinlere): Adem'e secde edin , demistik. Iblis haric hepsisecde ettiler. O yüz cevirdi ve büyüklük tasladi, böylece kafirlerden oldu »(Bakara,34)

Hz.Adem 5 seyi ile bahtiyar olmustur:
1) Hatasini itiraf etmek
2) Pismanlik duymak
3) Nefsini kötülemek
4) Tevbeye devam etmek
5) Rahmetten ümidini kesmemek

Iblis de 5 seyden bedbaht olmustur:
1) Günahini ikrar (saklamadan söylemek) etmemek
2) Pismanlik duymamak
3) Kendini kötülememek
4) Kendini kötülemeyip azginligini Allahü Teala'ya nisbet etmek
5) Rahmetten ümidini kesmek

Âdem, insanoğlunu temsil etmekte olup, yasak meyveyi yiyen ve Âdem'i de suça ortak eden Havva insan nefsini (egoyu) sembolize etmektedir.(bakalım İblis’in meziyetlerine aaa çok yaklaşık olgularmış, NEFS.).

Onlara Âdem'in iki oğlunun olayını doğru olarak anlat. İkisi birer kurban sunmuşlardı. Birinin kurbanı kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kendisininki kabul edilmeyen 'And olsun, seni öldüreceğim' deyince, kardeşi 'Allah yalnız saygılı olanlarınkini kabul eder' cevabını vermişti. 'Eğer, öldürmek için bana el kaldırırsan bile, ben öldürmek için sanaelimi kaldırmam, doğrusu ben dünyaların Rabbi Allah'tan korkarım.'
'Ben, hem benim ve hem de senin günahınla dönüp ateşliklerden olasın, isterim. Bu, haksızların cezasıdır.' Bunun üzerine bencilliği kendisini kardeşini öldürmeye götürdü de kardeşini öldürdü. Böylece kaybedenlerden oldu. Allah,kardeşinin cesedini nasıl örteceğini ona göstermek üzere, yeri eşeleyen birkarga gönderdi. O 'Bana yazıklar olsun! Kardeşimin ayıbını örtmek için bukargadan da mı aciz oldum?' dedi de, böylece yaptığına pişmanlık duyanlardanoldu." (Mâide Suresi, 27-32)

Daha sonra ağabeyi, Habil'i öldürdü ve yeryüzündeki ilkcinayeti işlemiş oldu (Tirmizi, 2812).
Kurban ve ego Kabil’de gözüküyor ve kurban için çıkan fesatlıktan çıkma bir nesiller boyu başlangıçın günahı oluşuyor.

"Kim, - bir cana karşılık veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere)- bir cana kıyarsa, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa, bütün insanlığı kurtarmış gibiolur." (Mâide Suresi, 32)

Kardeşlerim sonuç kısmını cümle şeklide değilde bütün yazıdan parça parça aldığım kelimelerle bitirip zihinlerimize bırakmak istiyorum.

İslam
Barış
Teslimiyet
Gösterişten uzak
İmtihan
Oğlunu Allah’tan esirgemedi
İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın
Imtihan geçildiği için kutlanılan bayram
Büyüklük tasladi
Bahtiyar olmak
Bedbaht olmak
Nefs
Günah
Kurban


'Allah yalnız saygılı olanlarınkini kabul eder' (MâideSuresi)


Saygılarımla. Emre Demir USTAOĞLU.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Baykuş uğursuz mudur, bilge midir? Batı-Doğu ve Toplum-benlik açısından bir derleme

Birileri uğursuz diyor, birileri saygı duyuyor bu canlıya.
Bu minvalde ilerleyip bir çözümleme haddinde olmayarak, toplumumuzun ve benliklerimizin değerleri hakkında bir düzenleme olacak bu yazı.
Buyur sergüzeştime kardeşim benim.

Batı'da ve Doğu'da farklı değerlendirilen bu canlı, bilgiye karşı pragmatist ve pesimist olan kitlelerin farklı yorumları olarak geliyor bana. Açıklayayım.
Buyrunuz:

Baykuş, aklın tanrıçası Athena'nın simgesidir . Bu nedenle Batı'da pekçok kitabevi baykuşu kendi logosunda kullanagelmiştir. Baykuş, Amerika'da aklı, Hindistan'da kötü şansı sembolize eder.
Batı Avrupa'nın çoğu bölgesinde baykuş, gündüzleri kör ve çaresiz olduğu için aptallığın sembolüdür.
Kardeşimiz, canımız bu garip canlının, bilgeliğin sembolü olduğu söylenir.
İlkçağ'da bilgeliğin simgesidir.
Mimarsinan üniversitesinin de sembolüdür.
Ülkemizde uğursuz olarak görülse de baykuşun bizi kötü güçlerden koruduğuna inananlar da vardır.
Felsefenin simgesi, bilginin…

Öyle bir ölsem Öyle bir ölsem çocuklar Size hiç ölüm kalmasa.

Konu o kadar ağır ki, üzerine yorum yapmayacağım.

Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Srebrenitsa_katliam%C4%B1 1995 yılı temmuz ayında katledilen 10.000 kişi içinden  4 yaşında küçük bir çocuk ölmeden hemen önce annesine  “çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi anne ?”  diye sorar... Öyle bir ağlasam     Öyle bir ağlasam çocuklar     Size hiç gözyaşı kalmasa.
    Öyle bir aç kalsam     Öyle bir aç kalsam çocuklar     Size hiç açlık kalmasa.
    Öyle bir ölsem     Öyle bir ölsem çocuklar     Size hiç ölüm kalmasa. Aziz Nesin

Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kâat gibi yanan çocuk.Nazım Hikmet Ran

29 Ekim ve "Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır."

Attilâ İlhan'ın "o sarışın kurt" adlı eserinde muhteşem üslubu ile anlattığı ve kitabın hayran kaldığım bir yerinden bahsedeceğim. Merak edenler açsınlar okusunlar, derim.


 İzmir, Naim Palsas çevresi; akşamüstü.
 Mustafa Kemal Paşa heyecanla: - "Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir." 1926 (Atatürk'ün S.D. III, S. 80)
http://www.kultur.gov.tr/TR,25403/cumhuriyet.htm…